Kosiarki bijakowe

Kosiarki bijakowe

Kosiarki bijakowe są uniwersalnym urządzeniem porządkowym. Można je stosować zarówno na otwartych terenach nieużytków, przy ciągach komunikacyjnych jak i w typowo zurbanizowanych rejonach.

kosiarka bijakowa na wysięgniku AGF 140

kosiarka bijakowa na wysięgniku AGF 140

8 900,00 zł