Sposoby płatności

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
    - przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe: PL47 1750 1136 0000 0000 2059 0278
    - systemem płatności Payu,
    - za pobraniem 

  2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.
    Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.