Pługi do śniegu

Pługi do śniegu

W rolnictwie, pługi mogą być wykorzystywane do usuwania śniegu z pól uprawnych lub dróg dojazdowych na terenach gospodarstw rolnych. Te pługi często różnią się od tych używanych na drogach publicznych pod względem wielkości, konstrukcji i sposobu montażu.